Politik

Lineær interpolation i pointgivning af budgetter

I mine seneste to indlæg (“Økonomiens betydning i udbud af ny digital public service-radiokanal” og “Forventet budgets betydning i udbud af ny digital public service-radiokanal”) har jeg fokuseret på pointgivning af budgetter i udbud (nærmere bestemt “Udbud af ny digital public service-radiokanal”). I dette indlæg forklarer jeg rationalet for formlen for antallet af point, den meget omtalte lineær interpolation. Lineær interpolation Lineær interpolation er i sin simpleste form at finde den rette linie \(y = ax + b\) der går igennem to pointer \((x_1, y_1)\) og \((x_2, y_2)\).

Forventet budgets betydning i udbud af ny digital public service-radiokanal

Som opfølgning på et tidligere indlæg omkring “Udbud af ny digital public service-radiokanal” undersøger jeg her, hvilken betydning det forventede minimumsbudget har for hældningen og dermed for de vægtede point for det ansøgte beløb. Bemærk at hældningen afgør udelukkende den indbyrdes fordeling af point. Den ændrer ikke på rangordningen. Jeg undersøger også hvilken betydning det har om man afrundet før eller efter vægtningen. Til sidst i indlægget kan du finde R-koden til at reproducere min analyse.

Økonomiens betydning i udbud af ny digital public service-radiokanal

Opdatering 25/10-19: Evalueringsrapport er opdateret, så det nye link er indsat. I forbindelse med “Udbud af ny digital public service-radiokanal” har resultatet været diskuteret vidt og bredt (fx Politiken og på Twitter). Et aspekt af det i særdeleshed: det økonomiske (delen “Størrelsen af det samlede tilskud”). Jf. s. 34 i udbudsmaterialet og s. 24-25 i evalueringsrapporten fik ansøgere point som følger: Radio24syv: 0,25 (ud fra budget på 280 mio.