Økonomiens betydning i udbud af ny digital public service-radiokanal

Opdatering 25/10-19: Evalueringsrapport er opdateret, så det nye link er indsat.

I forbindelse med “Udbud af ny digital public service-radiokanal” har resultatet været diskuteret vidt og bredt (fx Politiken og på Twitter). Et aspekt af det i særdeleshed: det økonomiske (delen “Størrelsen af det samlede tilskud”).

Jf. s. 34 i udbudsmaterialet og s. 24-25 i evalueringsrapporten fik ansøgere point som følger:

 • Radio24syv: 0,25 (ud fra budget på 280 mio.)
 • LOUD: 1,75 (ud fra budget på 260,8 mio.)
 • Dk4: 2,00 (ud fra budget på 256,3 mio.)

Spørgsmålet er så, om det havde ændret det samlede resultat, hvis Radio24syv havde haft et lavere budget? Det undersøger jeg i dette indlæg. Jeg giver R-kode til at lave udregningerne nederst i indlæget. For at gøre det, skal man bruge en interpolationsformel, der nævnes både i udbudsmaterialet og evalueringsrapporten.

Bemærk også, at ansøgerne fik point på to andre områder (“Kvaliteten og realismen i ansøgers planen for driften” samt “Indholdet af de beskrevne programplaner”):

 • Radio24syv: 2,45 + 2,40 = 4,85
 • LOUD: 2,10 + 2,80 = 4,90
 • Dk4: 1,05 + 1,60 = 2,65

Med andre ord har ansøgeren Radio24syv altså brug for mindst 0,05 point mere end LOUD i “Størrelsen af det samlede tilskud” for at vinde.

22 mio. kr. for dyr

Hvad skulle Radio24syvs budget have været for at det var sket? Bemærk at i evalueringsrapporten nævnes “hældningsgraden” som en del af interpolationsformlen, og de skriver lidt løst, at den er fastsat til at ligge i intervallet 10-11%. Jeg kigger derfor på 4 værdier (10%, 10,25%, 10,75% og 11%).

Uanset hældningsgraden (mellen 10 og 11%) ville Radio24syv have vundet over LOUD hvis de havde et budget på 257 mio. eller under (selvom Dk4 så stadig havde været billigere) pga. afrunding.

Og tager man en hældningsgrad på 11% ville Radio24syv have vundet selv med et budget på 258 mio. (pga. afrunding). Så ville det nemlig se således ud:

 • Radio24syv: 7,503 point, afrundes til 8 point som altså giver 2 vægtede point
 • LOUD: 6,704 point, afrundes til 7 point som altså giver 1,75 vægtede point
 • Dk4: 8 point (fordi billigt), som altså giver 2 vægtede point

Hvis det havde været situationen, havde stillingen i stedet været:

 • Radio24syv: 2,45 + 2,40 + 2 = 6,85
 • LOUD: 2,10 + 2,80 + 1,75 = 6,65
 • Dk4: 1,05 + 1,60 + 2 = 4,65

R-kode

Nedenfor vises den kode, der er brugt til at lave ovenstående udregninger:

budgetter <- c("LOUD" = 260.8, 
        "DK4" = 256.3)
lin_int <- function(slope, budget_r24syv) {
 b <- budgetter
 b["Radio24syv"] <- budget_r24syv
 p_max <- 8
 p_min <- 0
 s_min <- min(b)
 p_max - ((p_max - p_min)/slope)*(b - s_min)/s_min
}

Budget på 280 mio.:

pt <- lin_int(slope = 0.11, budget_r24syv = 280)
round(pt, 3)
##    LOUD    DK4 Radio24syv 
##   6.723   8.000   1.275
round(pt)
##    LOUD    DK4 Radio24syv 
##     7     8     1
0.25*round(pt)
##    LOUD    DK4 Radio24syv 
##    1.75    2.00    0.25

Budget på 258 mio.:

pt <- lin_int(slope = 0.11, budget_r24syv = 258)
round(pt, 3)
##    LOUD    DK4 Radio24syv 
##   6.723   8.000   7.518
round(pt)
##    LOUD    DK4 Radio24syv 
##     7     8     8
0.25*round(pt)
##    LOUD    DK4 Radio24syv 
##    1.75    2.00    2.00
Avatar
Mikkel Meyer Andersen
Lektor i anvendt statistik

Mine forskningsinteresser er bl.a. indenfor anvendt statistik og beregningsbaseret statistik.

Relaterede