Politik

Sensitivitet af ekspertgruppens COVID-19-modeller

Det var med stor glæde, vi så at koden bag anbefalinger fra ekspertgruppen blev offentliggjort. Vi er ikke med i ekspertgruppen, men vi er med i projektet omtalt her støttet af Novo Nordisk Fonden (projektnr. NNF20SA0063089). Der er ingen tvivl om, at ekspertgruppen har gjort og stadigvæk gør et kæmpe stykke arbejde til gavn for os alle. Dette indlæg er ikke en kritik af dem eller deres arbejde. Dels vil vi påskønne åbenheden ved at benytte os af den, og dels vil vi forsøge at vise, hvor svær en opgave de er på.

Finansiering af universiteterne: fordelingen af basismidler (del 2)

Bemærk: Jeg er ansat som lektor på Aalborg Universitet. Jeg er ikke ekspert i finansiering af universiteterne. Nedenfor skal ses som et indlæg fra en undrende borger og forsker. Dette er en opfølgning på et tidligere indlæg. Indlægget omhandlede fordelingen af basisforskningsmidlerne. Bl.a. blev nuværende (uigennemsigtige) fordeling sammenlignet med to alternativer: én hvor alle basismidlerne blev fordelt “efter resultat” (dvs. igennem 45-20-25-10-modellen, og én hvor alle basismidlerne blev fordelt vægtet efter studenterårsværk (STÅ).

Finansiering af universiteterne: fordelingen af basismidler

Bemærk: Jeg er ansat som lektor på Aalborg Universitet. Jeg er ikke ekspert i finansiering af universiteterne. Nedenfor skal ses som et indlæg fra en undrende borger og forsker. Opdatering 25/3-2021: “De resterende 83%” ændret til “De resterende 87%”. Opsummering Fordelingen af basismidlerne sker på en uigennemskuelig måde. Det ville give større gennemsigtighed at tildele alle basismidlerne efter en transparent og robust model. Det ser ud til, at Københavns Universitet (KU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) får en uforholdsmissæg stor andel af basismidlerne.

Lineær interpolation i pointgivning af budgetter

I mine seneste to indlæg (“Økonomiens betydning i udbud af ny digital public service-radiokanal” og “Forventet budgets betydning i udbud af ny digital public service-radiokanal”) har jeg fokuseret på pointgivning af budgetter i udbud (nærmere bestemt “Udbud af ny digital public service-radiokanal”). I dette indlæg forklarer jeg rationalet for formlen for antallet af point, den meget omtalte lineær interpolation. Lineær interpolation Lineær interpolation er i sin simpleste form at finde den rette linie \(y = ax + b\) der går igennem to pointer \((x_1, y_1)\) og \((x_2, y_2)\).

Forventet budgets betydning i udbud af ny digital public service-radiokanal

Som opfølgning på et tidligere indlæg omkring “Udbud af ny digital public service-radiokanal” undersøger jeg her, hvilken betydning det forventede minimumsbudget har for hældningen og dermed for de vægtede point for det ansøgte beløb. Bemærk at hældningen afgør udelukkende den indbyrdes fordeling af point. Den ændrer ikke på rangordningen. Jeg undersøger også hvilken betydning det har om man afrundet før eller efter vægtningen. Til sidst i indlægget kan du finde R-koden til at reproducere min analyse.

Økonomiens betydning i udbud af ny digital public service-radiokanal

Opdatering 25/10-19: Evalueringsrapport er opdateret, så det nye link er indsat. I forbindelse med “Udbud af ny digital public service-radiokanal” har resultatet været diskuteret vidt og bredt (fx Politiken og på Twitter). Et aspekt af det i særdeleshed: det økonomiske (delen “Størrelsen af det samlede tilskud”). Jf. s. 34 i udbudsmaterialet og s. 24-25 i evalueringsrapporten fik ansøgere point som følger: Radio24syv: 0,25 (ud fra budget på 280 mio.